خبر علمی سبزوار:

سبزوار آنلاين: اخبار علمی شهر سبزوار

خبر علمی

تاریخ خبر: 22 شهريور 1389 / کد مطلب: 444 / بازدید: 2217 / اظهار نظر: 1


ارتقاء مجله علوم و فناوری غذایی دانشگاه آزاد سبزوار به درجه علمی پژوهشیارتقاء مجله علوم و فناوری غذایی دانشگاه آزاد سبزوار به درجه علمی پژوهشی مجله علوم و فناوری غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار به درجه علمی پژوهشی ارتقاء یافت.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار گفت: با صدور حکمی از سوی دکتر فریدون رهنمای رودپشتی، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی کشور مجله علوم و فناوری دانشگاه به درجه علمی و پژوهشی ارتقاء پیدا کرد.
دکتر محمدرضا سعیدی اصل  علت اصلی ارتقاء درجه نشریه علوم و فناوری غذایی واحد سبزوار را تایید آن از سوی کمیسیون برررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کشور دانست که بر اساس رای شصت و نهمین جلسه این کمیسیون مطرح شده بود.اظهار نظر

نام:

ايميل:
وب:
شماره امنيتي:
نظر شما:


1 نظر در صف تاييد است.