گالري پنجمین نشست خبری دکتر طالبی شهردار سبزوار سبزوار:

سبزوار آنلاين: گالري تصاوير سبزوار: پنجمین نشست خبری دکتر طالبی شهردار سبزوار

پنجمین نشست خبری دکتر طالبی شهردار سبزوار

تاریخ: 7 مرداد 1394 / بازدید: 1146 / اظهار نظر: 0
تصوير بعدی »

پنجمین نشست خبری دکتر طالبی شهردار سبزوارپنجمین نشست خبری دکتر طالبی شهردار سبزوار

عکاس: قدیریان
 اظهار نظر

نام:

ايميل:
وب:
شماره امنيتي:
نظر شما:


0 نظر در صف تاييد است.